Quyết định 75/2001/QĐ-BKH

Quyết định 75/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Quyết định 75/2001/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 2010/QÐ-BKHÐT công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2001/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2001/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THUỘC VỤ DOANH NGHIỆP.

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Doanh  nghiệp ban hành ngày 12 tháng 6 năm 1999.
Căn cứ Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Trung tâm Thông tin doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, trước mắt tập trung xây dựng hệ thống thông tin về doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Định kỳ cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan của Đảng và Nhà nước.

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được thu phí theo quy định.

3. Thu nhập các thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp.

4. Hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh và xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp cho các Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương.

5. Tham mưu cho Bộ ban hành theo thẩm quyền những văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ biểu mẫu phục vụ cho công tác đăng ký kinh doanh, quy định chế độ báo cáo và kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác đăng ký kinh doanh.

6. Công bố thông tin về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin về pháp luật trong kinh doanh.

7. Được quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, nhận sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để thực hiện việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh  nghiệp.

Điều 3. Trung tâm Thông tin doanh nghiệp là một tổ chức cấp Phòng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hành theo quy định hiện hành; được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

- Trung tâm Thông tin doanh nghiệp do đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp kiêm Giám đốc, có Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

- Biên chế của Trung tâm Thông tin doanh nghiệp  nằm trong biên chế của Vụ Doanh nghiệp do Bộ trưởng quyết định.

- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Thông tin doanh nghiệp  được cấp từ ngân sách nhà nước, thu từ phí cung cấp các dịch vụ thông tin và các nguồn thu khác.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Thông tin doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 453/QĐ-BKH ngày 11 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 


 
Trần Xuân Giá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2001/QĐ-BKH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2001/QĐ-BKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2001
Ngày hiệu lực28/02/2001
Ngày công báo22/06/2001
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2001/QĐ-BKH

Lược đồ Quyết định 75/2001/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2001/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2001/QĐ-BKH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTrần Xuân Giá
        Ngày ban hành28/02/2001
        Ngày hiệu lực28/02/2001
        Ngày công báo22/06/2001
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 75/2001/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2001/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp