Quyết định 75/2002/QĐ-UB

Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi bản Quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ theo Quyết định 72/2002/QĐ-UB

Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 24/2005/QĐ-UB bãi bỏ 72/2002/QĐ-UB 75/2002/QĐ-UB và 813/1998/QĐ.CT.HC Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 04/04/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2002/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI ĐIỂM 6, KHOẢN 9, ĐIỀU 12 CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ, BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 72 /2002/QĐ-UB NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP; Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế và Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm 6, khoản 9, Điều 12 của bản Quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, ban hành theo Quyết định số 72 /2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, như sau:

"- Các loại giấy tờ về nhà, đất (hợp đồng bán nhà, quyết định giao đất, giấy chứng nhận sử dụng nhà, đất trong quân đội...) của các lực lượng vũ trang cấp cho sĩ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, gia đình bộ đội, nếu đến nay, đất ở phù hợp với quy hoạch, được UBND cấp có thẩm quyền chấp thuận thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất".

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.CP (HN-TP.HCM) 
- Bộ Tư pháp  :
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh
- Tổng cục Địa chính
- TAND và VKSND tỉnh
- Sở, Ban, Ngành tỉnh
- VP.TU và các Ban của Đảng
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể
- TT.HĐND và UBND TP-TX-H
- Cơ quan TƯ đóng trên địa bàn
- Cơ quan Báo, Đài
- Lưu VP (HC, NCTH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2002
Ngày hiệu lực18/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2005
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 75/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu75/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýNguyễn Phong Quang
       Ngày ban hành18/06/2002
       Ngày hiệu lực18/06/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2005
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2002/QĐ-UB sửa đổi đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần Thơ