Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Quyết định 75/2006/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định 85/2005/QĐ-UBND về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền quy hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 02/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án đầu tư lựa chọn nhà thầu Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền quy hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC 2 ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2005/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ ỦY QUYỀN VÀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ DỰ TOÁN VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 và Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 512/KHĐT-TH ngày 24/7/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mục 2 - Điều 5 Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng cho phù hợp với Luật Đấu thầu như sau:

“2. Cho phép Chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp 01 nhà thầu để giao thầu có giảm giá cho các gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng. Các gói thầu dịch vụ tư vấn từ 500 triệu đồng trở lên, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải tổ chức đấu thầu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và điều chỉnh Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban thuộc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2006
Ngày hiệu lực14/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền quy hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền quy hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành04/08/2006
        Ngày hiệu lực14/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền quy hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ủy quyền quy hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu Bình Định