Quyết định 75/2017/QĐ-UBND

Quyết định 75/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ nội dung "Có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý" tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định 64/2015/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ NỘI DUNG"CÓ ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN XEM XÉT CHỜ XỬ LÝ" TẠI ĐIỂM D KHOẢN 3 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2015/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1593/STP-VB ngày 12/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý” tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

Lý do: Không phù hợp với nguyên tắc khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2017.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp và Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 75/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu75/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Đường
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực29/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 75/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Nghệ An

          • 20/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực