Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD

Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD năm 2008 về việc thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm


UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số: 75/QĐ-PCAIDSMTMD

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP CHỦ TỊCH UỶ BAN QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ vào yêu cầu công tác và nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác để giúp Phó Thủ tướng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Điều 2. Các ông, bà có tên sau đây tham gia Tổ công tác:

1. Ông Vũ Xuân Thạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Văn hoá, Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng:

2. Ông Đỗ Ngọc Ngữ, chuyên viên Chính Vụ I, Bộ Tài chính, Tổ phó;

3. Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn Xã, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Thành viên;

5. Ông Trần Trọng Lượng, Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống ma tuý, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an, Thành viên;

6. Ông Trần Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc gia.

Điều 3. Tổ công tác có các nhiệm vụ sau:

- Đề xuất với Phó Thủ tướng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các phương án phân bổ kế hoạch kinh phí hàng năm (bao gồm kinh phí thường xuyên, vốn đầu tư phát triển, vốn tài trợ quốc tế) của các cơ quan quản lý chương trình cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương thực hiện nhiệm vụ, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho việc thực hiện các mục tiêu trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia;

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Phó Thủ tướng Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia kết quả kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Thủ tướng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia trực tiếp giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác bố trí từ kinh phí hoạt động của Uỷ ban Quốc gia được dự toán trong ngân sách chỉ thường xuyên của Văn phòng Chính phủ; từ kinh phí chỉ đạo kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm của các cơ quan quản lý chương trình và kinh phí tài trợ (nếu có).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông, Bà có tên tại Điều 2, các cơ quan có liên quan và Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/QĐ-PCAIDSMTMD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/QĐ-PCAIDSMTMD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2008
Ngày hiệu lực31/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/QĐ-PCAIDSMTMD

Lược đồ Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/QĐ-PCAIDSMTMD
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Trương Vĩnh Trọng
        Ngày ban hành31/10/2008
        Ngày hiệu lực31/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

            • 31/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực