Quyết định 751/QĐ-UBND

Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 751/QĐ-UBND 2017 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về hoạt động Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 (Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 314/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/3/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Lê Tấn Hổ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó ban thường trực;

3. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phó ban;

4. Ông Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công Thương: Phó ban;

5. Ông Trần Thiện Kim - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo;

6. Ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Ủy viên;

7. Ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL: Uỷ viên;

8. Ông Trần Văn Anh - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên;

9. Ông Ngô Quang Phú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Uỷ viên;

10. Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Uỷ viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Duy - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Văn Hàn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên: Uỷ viên;

13. Ông Phạm Thanh Phong - Tổng Biên tập Báo Phú Yên: Uỷ viên;

14. Ông Phan Xuân Luật - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Uỷ viên;

15. Ông Lê Tỷ Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên;

16. Ông Ngô Đa Thọ - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên: Uỷ viên;

17. Ông Huỳnh Tấn Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên: Uỷ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016.

- Định kỳ hàng tháng, Ban chỉ đạo họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các nội dung chương trình được triển khai hiệu quả.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nhân, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục, quy định, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng; tinh thần thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

- Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hội
doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh;

- Lưu: VT, Hg,
To, Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 751/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu751/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2017
Ngày hiệu lực01/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 751/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 751/QĐ-UBND 2017 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 751/QĐ-UBND 2017 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu751/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhPhú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành01/04/2017
        Ngày hiệu lực01/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 751/QĐ-UBND 2017 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 751/QĐ-UBND 2017 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016

            • 01/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực