Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 753/QĐ-BGTVT 2020 Cảng Hoàng Tuấn được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA HOÀNG TUẤN TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Xét Đơn đề nghị công bố lại Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn ngày 30/11/2019 của Công ty TNHH than cảng Sài Gòn; văn bản số 2319/BC-CĐTNĐ ngày 25/12/2019 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ công bố lại hoạt động Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn của Công ty TNHH than cảng Sài Gòn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau:

1. Tên cảng: Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn.

2. Vị trí cảng: từ km 18 + 320 đến km 18 + 520 bờ trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa bàn xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

3. Chủ cảng: Công ty TNHH than cảng Sài Gòn.

- Địa chỉ: số 29 - 31 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 02873025488

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0302439869, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2001; thay đổi lần thứ 10 ngày 04/09/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

5. Cảng thuộc loại: cảng hàng hoá.

6. Vùng đất cảng: diện tích 34.324 m2 (theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 389946, CA 957192 cấp ngày 03/9/2015 và co 935946 ngày 30/08/2018 do UBND tỉnh Long An cấp).

7. Vùng nước cảng: chiều dài 200 m dọc theo sông, chiều rộng 20 m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

8. Kết cấu công trình cảng: cầu cảng kết cấu dạng bản sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép, với chiều dài 36m dọc theo sông, chiều rộng 18m; 02 trụ neo va nằm ở thượng lưu và hạ lưu cầu cảng và 04 trụ neo trên bờ.

9. Cảng được phép tiếp nhận loại phương tiện thủy nội địa và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải đến 5.000 tấn.

10. Cấp kỹ thuật cảng: Cảng cấp I.

11. Vùng đón trả hoa tiêu: Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Công ty TNHH than cảng Sài Gòn, có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và đảm bảo an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

3. Tổ chức khai thác cảng đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng theo quy định.

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III có trách nhiệm:

- Quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định pháp luật;

- Căn cứ vào điều kiện khai thác của cảng, điều kiện thực tế của cầu cảng, luồng tuyến, giới hạn độ sâu vùng nước cảng và các quy định của pháp luật liên quan để cho phép phương tiện thủy ra, vào tại cầu cảng trên để đảm bảo an toàn, an ninh đường thủy nội địa, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện thủ tục cấp phép cho phương tiện thủy nước ngoài ra, vào cảng đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2525/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Công bố cảng thủy nội địa Hoàn Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III, Giám đốc Công ty TNHH than cảng Sài Gòn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế;
- UBND tỉnh Long An;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT(Quân).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 753/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu753/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2020
Ngày hiệu lực23/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(25/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 753/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 753/QĐ-BGTVT 2020 Cảng Hoàng Tuấn được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 753/QĐ-BGTVT 2020 Cảng Hoàng Tuấn được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu753/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành23/04/2020
        Ngày hiệu lực23/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (25/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 753/QĐ-BGTVT 2020 Cảng Hoàng Tuấn được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 753/QĐ-BGTVT 2020 Cảng Hoàng Tuấn được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

              • 23/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực