Quyết định 759/QĐ-UBND

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Bắc Kạn năm học 2014-2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 759/QĐ-UBND Chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Bắc Kạn 2014 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Thông tư số: 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 617/TTr-SGDĐT ngày 25/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Bắc Kạn năm học 2014-2015 với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 lớp, không quá 160 học sinh, gồm:

- 01 lớp chuyên Toán không quá 35 học sinh;

- 01 lớp chuyên Ngữ văn không quá 35 học sinh;

- 01 lớp chuyên Vật lý không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Tiếng Anh không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Lịch sử - Địa lý không quá 30 học sinh, trong đó chuyên Lịch sử không quá 15 học sinh, chuyên Địa lý không quá 15 học sinh.

2. Kế hoạch tuyển sinh: Thực hiện theo Kế hoạch số: 615/KH-SGDĐT ngày 25/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, trường THPT chuyên Bắc Kạn, các trường THPT, PTDT nội trú huyện tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2014-2015 theo đúng Kế hoạch được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Kạn, các trường THPT, PTDT nội trú huyện và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 759/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu759/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 759/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 759/QĐ-UBND Chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Bắc Kạn 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 759/QĐ-UBND Chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Bắc Kạn 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu759/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 759/QĐ-UBND Chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Bắc Kạn 2014 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 759/QĐ-UBND Chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Bắc Kạn 2014 2015

            • 12/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực