Quyết định 76/1998/QĐ-UB

Quyết định 76/1998/QĐ-UB bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 76/1998/QĐ-UB bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỨC GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT GIÃN DÂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Nghị quyết số 76/1998/NQ-HĐ ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (kỳ họp thứ 11, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 1998) quy định một số vấn đề trong quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 1998 của UBND thành phố quy định về giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo truy thu tiền đền bù thiệt hại tại cuộc họp ngày 08 tháng 12 năm 1998;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 1998 của UBND thành phố, như sau:

1/ Đối với đất canh tác tại các xã ven đô thị, tại các thị trấn, đất nông nghiệp nội thành, mức giá được xác định là 38.000 đ/m2;

2/ Đối với đất tại các vị trí ven trục đường giao thông chính chạy qua các xã vùng nông thôn, mức giá được xác định theo quy định tại Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 1998 của UBND thành phố.

Điều 2. Giao Cục Thuế thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng khu đất được giao, các quy định về giao đất, giãn dân và quy định tại Điều 1 của Quyết định này để xác định và thu tiền sử dụng đất, đảm bảo chính xác, công bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này, đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở; Địa chính, Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo)
- Bộ Tài chính, Tổng cục Địa chính,
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố.
- Văn phòng Thành ủy, Ban Kinh tế T/ủy
- Ban Kinh tế Ngân sách
- HĐND TP
- VPUB: CPVP, NN, KT, XD, TH.
- Như điều 4;

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lương Ngọc Cừ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/1998
Ngày hiệu lực29/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 76/1998/QĐ-UB bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 76/1998/QĐ-UB bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu76/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLương Ngọc Cừ
        Ngày ban hành29/12/1998
        Ngày hiệu lực29/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 76/1998/QĐ-UB bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/1998/QĐ-UB bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn Hà Nội

           • 29/12/1998

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/1998

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực