Quyết định 76/2002/QĐ-TTg

Quyết định 76/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học và phá hủy các loại vũ khí này (Công ước Cấm vũ khí hoá học) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng,phá hủy vũ khí hoá học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC VÀ PHÁ HỦY CÁC LOẠI VŨ KHÍ NÀY (CÔNG ƯỚC CẤM VŨ KHÍ HOÁ HỌC)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước số 167 QĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 về việc phê chuẩn Công ước Cấm vũ khí hoá học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học (dưới đây gọi là Tổ công tác) với thành phần như sau:

1. Tổ trưởng: 01 Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

2. Phó Tổ trưởng: Cán bộ cấp Vụ (hoặc tương đương) của các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Thương mại.

3. Các thành viên là chuyên viên của các Bộ: Công nghiệp; Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Tài chính; Thương mại; Tư pháp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tổng cục Hải quan và Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học;

2. Xây dựng và điều phối chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước;

3. Theo dõi quá trình thực hiện; tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện Công ước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi chính thức gửi Tổ chức Công ước;

4. Nghiên cứu, đề xuất việc soạn thảo các văn bản pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Tổ công tác có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Công nghiệp, được sử dụng con dấu của Bộ Công nghiệp. Tổ trưởng, các Phó Tổ trưởng và các thành viên của Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các mặt hoạt động của Tổ và quyết định Quy chế làm việc của Tổ.

Bộ phận thường trực có một số cán bộ chuyên môn giúp việc, nhân sự do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định.

Điều 4. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác và kinh phí đóng góp niên liễm hàng năm cho Tổ chức Công ước được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Tổ trưởng, các Phó Tổ trưởng, các thành viên của Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ: Công nghiệp, Ngoại giao,
Quốc phòng, Công an, Tài chính,
Thương mại, Tư pháp, Khoa học CN&MT,
- Ban Tổ chức - Cán bộ CP,
- Tổng cục Hải quan,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, NC, KTTH, PC, TCCB,
- Công báo,
- Lưu: QHQT (5), TTTT &BC, VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2002
Ngày hiệu lực29/06/2002
Ngày công báo15/07/2002
Số công báoSố 33
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 76/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng,phá hủy vũ khí hoá học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 76/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng,phá hủy vũ khí hoá học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu76/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm
        Ngày ban hành14/06/2002
        Ngày hiệu lực29/06/2002
        Ngày công báo15/07/2002
        Số công báoSố 33
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 76/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng,phá hủy vũ khí hoá học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng,phá hủy vũ khí hoá học

            • 14/06/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực