Quyết định 76-CP

Quyết định 76-CP năm 1966 về việc sửa đổi tên các đèo ở miền núi và tên các đảo, eo, vụng, luồng, lạch trên mặt biển do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN CÁC ĐÈO Ở MIỀN NÚI VÀ TÊN CÁC ĐẢO, EO, VỤNG, LUỒNG, LẠCH TRÊN MẶT BIỂN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thống nhất tên gọi các đèo, đảo, eo, vụng, luồn, lạch và bỏ những tên cũ bằng tiếng Pháp; Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 04 năm 1966.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay giao cho ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng với các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa và ông Viện trưởng Viện Khoa học xã hội xem xét và sửa đổi để thống nhất tên gọi các đèo, đảo, eo, vụng, luồng, lạch theo những nguyên tắc sau đây:

- Bỏ những tên gọi bằng tiếng Pháp,

- Lấy lại các tên cũ mà nhân dân đã quen gọi,

- Nếu không có tên cũ thì căn cứ vào hình dáng, thắng cảnh, di tích lịch sữ mà đặt tên mới.

Điều 2. – Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa và ông Viện trưởng Viện Khoa học xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 76-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 76-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/1966
Ngày hiệu lực 06/05/1966
Ngày công báo 30/04/1966
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 76-CP sửa đổi tên đèo miền núi tên các đảo, eo, vụng, luồng, lạch trên mặt biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 76-CP sửa đổi tên đèo miền núi tên các đảo, eo, vụng, luồng, lạch trên mặt biển
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 76-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 21/04/1966
Ngày hiệu lực 06/05/1966
Ngày công báo 30/04/1966
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 21/04/1966

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/04/1966

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/05/1966

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực