Quyết định 760/QĐ-TTg

Quyết định 760/QĐ-TTg năm 2013 điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng công ty Mía đường I-CTCP để chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 760/QĐ-TTg 2013 điều chỉnh vốn khi chuyển Tổng công ty Mía đường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 760/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ KHI CHUYỂN TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I-CTCP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1476/TTr-BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Mía đường I-CTCP để chuyển thành công ty cổ phần như sau:

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty Mía đường I-CTCP là 430.490.990.000 đồng, tương ứng với 43.049.099 cổ phần;

2. Cơ cấu vốn điều lệ:

a) Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 38.400.000 cổ phần, chiếm 89,20% vốn điều lệ;

b) Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 514.179 cổ phần, chiếm 1,20% vốn điều lệ;

c) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 3.625.000 cổ phần, chiếm 8,42% vốn điều lệ, gồm:

- Tổng công ty Mía đường II-CTCP là 3.425.000 cổ phần, chiếm 7,96%;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hà Việt là 200.000 cổ phần, chiếm 0,46%;

d) Cổ phần bán đấu giá cho nhà đầu tư bên ngoài: 509.920 cổ phần, chiếm 1,18% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Mía đường I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Mía đường I;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 760/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu760/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 760/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 760/QĐ-TTg 2013 điều chỉnh vốn khi chuyển Tổng công ty Mía đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 760/QĐ-TTg 2013 điều chỉnh vốn khi chuyển Tổng công ty Mía đường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu760/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 760/QĐ-TTg 2013 điều chỉnh vốn khi chuyển Tổng công ty Mía đường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 760/QĐ-TTg 2013 điều chỉnh vốn khi chuyển Tổng công ty Mía đường

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực