Quyết định 761/QĐ-UBND

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2014 công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non” do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non; Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định trình tự và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 422/TTr- SGDĐT ngày 25/4/2014 về việc đề nghị công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp độ II”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp độ II” cho 14 trường mầm non (có danh sách kèm theo).

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện: Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh, Vụ Bản, thành phố Nam Định, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng các trường có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ II”
(Kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

TÊN TRƯỜNG

01

Trường Mầm non Hải Phương, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu

02

Trường Mầm non Hải Toàn, xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu

03

Trường Mầm non Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng

04

Trường Mầm non Nam Phong, xã Nam Phong, thành phố Nam Định

05

Trường Mầm non Mỹ Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định

06

Trường Mầm non thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy

07

Trường Mầm non Yên Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên

08

Trường Mầm non Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Ý Yên

09

Trường Mầm non Yên Lợi, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên

10

Trường Mầm non Nam Thái, xã Nam Thái, huyện Nam Trực

11

Trường Mầm non Nam Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực

12

Trường Mầm non Trực Hải, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh

13

Trường Mầm non Trực Đông, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh

14

Trường Mầm non Hiển Khánh, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu761/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Nam Định

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực