Quyết định 762/QĐ-UBND

Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 762/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (tại Báo cáo số 52/BC-SXD ngày 06 tháng 4 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành được nêu trong danh mục sau đây, để thực hiện việc quản lý chi phí theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”, Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị” và các văn bản hướng dẫn thi hành:

TT

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên

2

Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên

3

Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên

4

Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

5

Quyết định số 184/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007

Về việc ban hành Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Phú Yên

6

Quyết định số 185/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007

Về việc ban hành Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Phú Yên

7

Quyết định số 323/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”

8

Quyết định số 324/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên”

9

Quyết định số 325/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên”

10

Quyết định số 326/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên”

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên, Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Phú Yên và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 762/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu762/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2011
Ngày hiệu lực23/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 762/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý

          • 13/05/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/05/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực