Quyết định 763/QĐ-BNN-TC

Quyết định 763/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt mức lương tư vấn - Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 763/QĐ-BNN-TC phê duyệt mức lương tư vấn Dự án Phòng chống dịch cúm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 763/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG TƯ VẤN - DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM, CÚM Ở NGƯỜI VÀ DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-BNN-HTQT ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao thực hiện dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014;

Căn cứ Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) mã số 4992-VN và Quỹ ủy thác phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người mã số TF 099841 ký ngày 21/10/2011;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-BNN-HTQT ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung sử dụng nguồn vốn bổ sung cho Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” (gọi tắt là VAHIP), giai đoạn 2011-2014;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt sử dụng nguồn vốn bổ sung dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) giai đoạn 2011-2014” bằng viện trợ không hoàn lại và vốn vay của Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BNN-TC ngày 17/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014;

Căn cứ thư đồng thuận của Ngân hàng Thế giới ngày 10 tháng 5 năm 2012 về mức lương của tư vấn;

Căn cứ biên bản đàm phán hợp đồng với Bà Lê Minh Tâm ngày 25/4/2012; Bà Lại Thị Kim Lan ngày 25/4/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều phối dự án VAHIP tại công văn số 843/DANN-VAHIP ngày 04 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt mức lương cho tư vấn dự án VAHIP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức lương tối đa cho các vị trí tư vấn thuộc Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014, cụ thể như sau:

- Tư vấn trong nước về quản lý kỹ thuật và điều phối dự án: 2.000 USD/tháng.

- Tư vấn trong nước về dịch vụ phòng thí nghiệm, giám sát dịch bệnh và hoạt động phòng chống dịch vùng biên giới: 1.600 USD/tháng.

Mức lương tối đa trên đã bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại thuế theo quy định hiện hành

Điều 2. Ban Điều phối dự án VAHIP thuộc Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp; Giám đốc Ban Điều phối dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 763/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu763/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2012
Ngày hiệu lực25/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 763/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 763/QĐ-BNN-TC phê duyệt mức lương tư vấn Dự án Phòng chống dịch cúm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 763/QĐ-BNN-TC phê duyệt mức lương tư vấn Dự án Phòng chống dịch cúm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu763/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành25/05/2012
        Ngày hiệu lực25/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 763/QĐ-BNN-TC phê duyệt mức lương tư vấn Dự án Phòng chống dịch cúm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 763/QĐ-BNN-TC phê duyệt mức lương tư vấn Dự án Phòng chống dịch cúm

            • 25/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực