Quyết định 763/QĐ-UBND

Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 763/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị phần mềm Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG MỘT CỬA HIỆN ĐẠI CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý và số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, t chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định s 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 559/SCT-VP ngày 21/4/2016 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 80/BCTĐ-STC ngày 28/4/2016 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thu gói thu mua sm bsung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương (Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2015 hoặc 2016 và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng), với các nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Cơ quan mua sắm (Bên mời thầu)

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thi gian thực hiện hp đồng

1

Gói thu s01: Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương

Sở Công Thương

646.500

Theo Quyết định số 120/QĐ-SCT ngày 21/01/2016 của Giám đốc Sở Công Thương

Chào hàng cạnh tranh trong nưc

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5/2016

Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá)

Tối đa 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

2

Gói thu s02: Mua sắm bổ sung phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và duy trì, nâng cấp phần mềm một cửa

220.000

Chỉ định thầu

Tng giá trị gói thầu

 

866.500

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết danh mục mua sắm như Phụ lục kèm theo Quyết định này và mức giá nêu trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí bốc xếp, vận chuyn, lắp đặt, giao hàng tại đơn vị và chi phí bảo hành)

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tnh;
- VPUB: PCVP(NC, VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNntha161.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Như Sô

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung

SL

ĐVT

I

Gói thầu số 01

 

 

1

Máy chủ

01

B

2

Máy scan

01

Máy

3

Máy Photocopy

01

Máy

4

Hệ thng camera giám sát

 

Hệ thng

4.1

Phần mềm ghi hình Camera mạng

01

Cái

4.2

Camera quan sát

04

Cái

4.3

Bộ tách ngun

04

Cái

4.4

Đầu ghi hình 8channel

01

Cái

4.5

Tivi 32 inch

01

Cái

5

Màn hình máy tính 19 inch

01

Cái

6

Hệ thng làm mát (máy lạnh)

01

Máy

7

Xây dựng nâng cấp hệ thống mạng LAN

01

Hệ thng

8

Bàn, ghế họp giải quyết thủ tục hành chính

01

Bộ

II

Gói thầu số 02

 

 

 

Phn mm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và duy trì, nâng cấp phn mềm 1 cửa

01

Bộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 763/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu763/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 763/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 763/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị phần mềm Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 763/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị phần mềm Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu763/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Như Sô
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 763/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị phần mềm Quảng Ngãi 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 763/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị phần mềm Quảng Ngãi 2016

            • 06/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực