Quyết định 764/QĐ-BXD

Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở CÔNG VỤ CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Ký kết hợp đồng với bên bán nhà để mua nhà ở làm nhà ở công vụ của Chính phủ; tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ phương án giá mua nhà ở làm nhà ở công vụ của Chính phủ; làm thủ tục để tiếp nhận kinh phí từ Bộ Tài chính và thanh toán cho bên bán nhà;

2. Phối hợp các Cục, Vụ có liên quan của Bộ Xây dựng thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước là nhà ở được đầu tư xây dựng bằng ngân sách địa phương sang Bộ Xây dựng để tiếp nhận làm nhà ở công vụ của Chính phủ;

3. Phối hợp các Cục, Vụ có liên quan của Bộ Xây dựng tổ chức tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng, mua và quỹ nhà ở công vụ hiện có do Văn phòng Chính phủ bàn giao sang; đề xuất phương án quản lý quỹ nhà ở công vụ này trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định;

4. Đề xuất đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ và lập danh sách cán bộ, phương án bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định;

5. Ký hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ với đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được Bộ Xây dựng lựa chọn;

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý vận hành, bảo trì và cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 764/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu764/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2013
Ngày hiệu lực12/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 764/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu764/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành12/08/2013
        Ngày hiệu lực12/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ

            • 12/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực