Quyết định 765/QĐ-TTg

Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác tổ chức phi chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 765/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là Ủy ban) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, gồm có các thành viên sau:

1. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban;

2. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;

3. Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

6. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

8. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên;

Và mời một đồng chí Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Ủy viên.

Điều 2. Ủy ban có nhiệm vụ được quy định tại Điều 25 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Ủy ban làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số quá bán. Chủ nhiệm Ủy ban ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ủy ban và quyết định việc thành lập Tổ, Nhóm công tác khi cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Ủy ban. Các thành viên của Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo Bộ, ngành, cơ quan mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là cơ quan thường trực của Ủy ban. Ủy ban có con dấu riêng và sử dụng trụ sở, bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để làm việc.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam căn cứ theo các nhiệm vụ của mỗi cơ quan được quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 765/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu765/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo01/06/2013
Số công báoTừ số 293 đến số 294
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 765/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác tổ chức phi chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác tổ chức phi chính phủ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu765/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành22/05/2013
       Ngày hiệu lực22/05/2013
       Ngày công báo01/06/2013
       Số công báoTừ số 293 đến số 294
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác tổ chức phi chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác tổ chức phi chính phủ

           • 22/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực