Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2008 về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 766/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao đã được thay thế bởi Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 766/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 766/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NGOẠI GIAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao, bao gồm:

1. Nhà khách Chính phủ.

2. Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, giải thể hoăc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 766/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu766/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2008
Ngày hiệu lực20/06/2008
Ngày công báo28/06/2008
Số công báoTừ số 369 đến số 370
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 766/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 766/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 766/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu766/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/06/2008
        Ngày hiệu lực20/06/2008
        Ngày công báo28/06/2008
        Số công báoTừ số 369 đến số 370
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 766/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 766/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao