Quyết định 769/1997/QĐ-TTg

Quyết định 769/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 769/1997/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 769/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 30 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 24 tháng 5 năm 1990;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Trưởng ban trù bị Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long để huy động vốn, cho vay hỗ trợ nhân dân đồng bằng sông Cửu Long xây dựng và phát triển nhà ở. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng theo Điều lệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y.

Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, có bảng cân đối, có con dấu riêng. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và các Chi nhánh, Văn phòng đại diện đặt ở nơi cần thiết.

Vốn điều lệ ban đầu của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là 600.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tỷ đồng) do Nhà nước cấp và do các doanh nghiệp Nhà nước đóng góp. Khi có điều kiện Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được cổ phần hoá theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long thực hiện những hoạt động chính sau đây:

1. Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp.

2. Nhận vốn tài trợ, uỷ thác của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để đầu tư cho các chương trình phát triển nhà ở và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

3. Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn chủ yếu vào các mục đích làm nhà ở. Ngoài ra, cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và sản xuất, kinh doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở khả năng nguồn vốn cho phép.

4. Thực hiện chính sách tín dụng nhà ở thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

5. Thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng đối ngoại và một số dịch vụ khác của Ngân hàng.

Điều 3. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được xét miễn giảm thuế đối với hoạt động tín dụng xây dựng và phát triển nhà ở; được để lại phần lợi tức số vốn điều lệ Nhà nước cấp để bù đắp một phần chi phí do thực hiện chính sách Nhà nước về nhà ở thuộc diện chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế tài chính đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 4. Quản trị và điều hành Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long gồm:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Bộ máy điều hành tác nghiệp.

1. Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long có 7 thành viên, trong đó có đại diện của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hai đại diện của các tổ chức góp vốn.

Hội đồng quản trị có Chủ tịch, một Phó chủ tịch và 5 uỷ viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

2. Điều hành bộ máy tác nghiệp Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là Tổng giám đốc và một số Phó tổng giám đốc giúp việc.

Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; các Phó tổng giám đốc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được quy định cụ thể trong Điều lệ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 769/1997/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu769/1997/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/1997
Ngày hiệu lực18/09/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 769/1997/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 769/1997/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 769/1997/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu769/1997/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành18/09/1997
        Ngày hiệu lực18/09/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 769/1997/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 769/1997/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

            • 18/09/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực