Quyết định 769/QĐ-UBND

Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 769/QĐ-UBND Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 111/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ trưởng Chính phủ, V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;
Căn cứ Quyết định số 0152/QĐ-BCT ngày 12/01/2011 của Bộ Công thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 308/TTr-SCT ngày 09/02/2011
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2011.

Điều 3. Sở Công thương Hà Nội tổ chức thực hiện Quyết định này đúng Quyết định số 0152/QĐ-BCT ngày 12/01/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011.

Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Công ty điện lực trực thuộc xây dựng Kế hoạch cung cấp điện chi tiết đến từng Trạm biến áp phù hợp với Kế hoạch này đồng thời công bố công khai để thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng Công ty điện lực Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 769/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu769/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2011
Ngày hiệu lực14/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 769/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 769/QĐ-UBND Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 769/QĐ-UBND Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu769/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành14/02/2011
        Ngày hiệu lực14/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 769/QĐ-UBND Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 769/QĐ-UBND Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm

            • 14/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực