Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT

Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ ở Đường Lâm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2005/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Xét tờ trình số 4072/UBND-VX ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia: di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ ở Đường Lâm Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ ở Đường Lâm theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Hà Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 Phạm Quang Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2005/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2005/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2005
Ngày hiệu lực20/12/2005
Ngày công báo05/12/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2005/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/2005/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýPhạm Quang Nghị
        Ngày ban hành28/11/2005
        Ngày hiệu lực20/12/2005
        Ngày công báo05/12/2005
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia

            • 28/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực