Quyết định 77/2005/QĐ-UB

Quyết định 77/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và chức năng quản lý Nhà nước về tư pháp ở cấp huyện, cấp xã do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2005/QĐ-UB chức năng quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2005/QĐ-UB

Pleiku, ngày 27 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TƯ PHÁP Ở CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu để hoạt động công tác.

Trụ sở của Sở Tư pháp đặt tại Thành phố Pleiku.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp:

1. Lãnh đạo: có Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Phòng, ban chuyên môn:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổng hợp (làm nhiệm vụ tổng hợp, hành chính tư pháp);

- Phòng Văn bản pháp luật;

- Phòng Tuyên truyền pháp luật;

3. Đơn vị trực thuộc:

3.1. Quản lý Nhà nước:

- Phòng Công chứng số 1;

- Phòng Công chứng số 2;

- Phòng Công chứng số 3.

3.2. Sự nghiệp Nhà nước: Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh;

3.3. Sự nghiệp kinh tế có thu: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

4. Giám đốc Sở Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn theo quy định.

5. Biên chế của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc (nếu có) do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm.

Điều 4: Chức năng quản lý nhà nước về tư pháp ở cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quản lý về tư pháp cho Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

Điều 5: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 359/QĐ-UB ngày 02/5/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2005
Ngày hiệu lực07/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2009
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 77/2005/QĐ-UB chức năng quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/2005/QĐ-UB chức năng quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành27/06/2005
        Ngày hiệu lực07/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2009
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 77/2005/QĐ-UB chức năng quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2005/QĐ-UB chức năng quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Gia Lai

            • 27/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực