Quyết định 77-BYT/QĐ

Quyết định 77-BYT/QĐ năm 1961 về việc lập hội đồng giám định y khoa trung ương ở bệnh viện Bạch Mai do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.

BỘ Y TẾ
******

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TRUNG ƯƠNG Ở BỆNH VIỆN BẠCH MAI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 5 năm 1950 ban hành quy chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 362-LB/NV/TC/TY ngày 26 tháng 10 năm 1950 của Liên bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế ấn định  thể lệ nghỉ dưỡng bệnh, dài hạn cho công chức;
Xét nhu cầu công tác cần thiết;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ và Vụ trưởng vụ phòng bệnh và chữa bệnh  của Bộ Y Tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng giám định y khoa trung ương ở bệnh viện  Bạch mai.

Điều 2. Hội đồng giám định y khoa trung ương có nhiệm vụ quyền hạn khám xét sức khỏe cho, công nhân, cán bộ, nhân viên ở các cơ quan đoàn thể Trung ương, về các trường hợp :

a) Nghỉ dưỡng bệnh trên một tháng hoặc dài hạn sau thời kỳ điều trị ở bệnh viện .

b) Công nhân, cán bộ, nhân viên đang công tác do điều kiện sức khỏe bị giảm sút phải đi an dưỡng trên một tháng hoặc dài hạn.

c) Nghỉ thêm một thời gian nữa, sau khi an dưỡng hoặc nghỉ dưỡng bệnh viện; trong trường hợp xét thấy bệnh trạng không thể tiếp tục công tác được, cần phải cho nghỉ hẳn công tác.

d) Sắp hạn thương tật cho thương binh ở các cơ quan trung ương.

e) Có quyền đề nghị cho công nhân, cán bộ, nhân viên ở cơ quan, đoàn thể trung ương, được nghỉ dưỡng bệnh theo điều đã quy định trong nghị định Liên bộ của số 362- LB/TC/TY ngày 26 tháng 10 năm 1950.

Điều 3. Thành phần Hội đồng giám định y khoa trung ương gồm có:

a) Chủ tịch bác sĩ Nguyễn Văn Tấn

Hội viên: - Phạm Khắc Quảng Bệnh viện Bạch mai

 - Nguyễn Việt

b) Trong trường hợp cần thiết Hội đồng giám định y khoa trung ương xét đến các vấn đề thuộc các chuyên khoa đến dự coi như hội viên chính thức của hội đồng.

c) Ngoài thành phần Hội đồng giám định y khoa trung ương ra, còn có một số cán bộ nhân viên giúp việc, sẽ do hội đồng lựa chọn trong biên chế của bệnh viện Bạch mai.

Điều 4. Các khoản kinh phí hoạt động của Hội đồng giám định y khoa trung ương, sẽ dự trù vào kinh phí thường xuyên của bệnh viện Bạch mai.

Điều 5. Nghị định số 504-BYT/NĐ ngày 32 tháng 5 năm 1956 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng giám định y khoa ở bệnh viện C, không còn hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định này .

Điều 6. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng phòng bệnh và chữa bệnh của Bộ Y tế  và bệnh viện trưởng của bệnh viện Bạch mai chịu trách nhiệm thi quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Thắng

 

Thuộc tính văn bản 77-BYT/QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 77-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/02/1961
Ngày hiệu lực 21/02/1961
Ngày công báo 08/03/1961
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 77-BYT/QĐ lập hội đồng giám định y khoa trung ương ở bệnh viện Bạch Mai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 77-BYT/QĐ lập hội đồng giám định y khoa trung ương ở bệnh viện Bạch Mai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 77-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Đức Thắng
Ngày ban hành 06/02/1961
Ngày hiệu lực 21/02/1961
Ngày công báo 08/03/1961
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 06/02/1961

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/03/1961

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/02/1961

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực