Quyết định 77-CP

Quyết định 77-CP năm 1960 về việc phân công công tác thiết kế thi công xây lắp giữa các Bộ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY LẮP GIỮA CÁC BỘ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét tình hình tổ chức phân công thiết kế, thi công xây lắp các công trình kiến thiết cơ bản hiện nay còn có chỗ không hợp lý;
Theo đề nghị của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1960;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Việc phân công công tác thiết kế, thi công xây lắp các công trình kiến thiết cơ bản của Nhà nước giữa các Bộ nhằm mục đích chuyên nghiệp hóa từng bước các công tác thiết kế, thi công xây lắp, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kiến thiết cơ bản theo phương châm nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

2. Công tác thiết kế, thi công xây lắp giữa các Bộ phân công như sau:

- Bộ Kiến trúc chuyên trách:

a) Thiết kế, thi công xây lắp các công trình dân dụng và sự nghiệp.

b) Thiết kế, thi công xây lắp các công trình lợi ích công cộng thành phố và các đường dây hạ thế trong thành phố, thị xã.

c) Thiết kế, thi công xây lắp các công trình sản xuất vật liệu xây dựng.

d) Thi công, xây các nhà máy nhiệt điện và thi công xây lắp các công trình công nghiệp nhẹ.

- Bộ Công nghiệp nhẹ chuyên trách thiết kế những nhà máy thuộc Bộ quản lý.

- Bộ Công nghiệp nặng chuyên trách;

a) Thiết kế, thi công xây lắp các công trình công nghiệp nặng về khai khoáng, luyện kim, cơ khí, hoá chất.

Đối với những công trình xây dựng mới hoặc những công trình mở rộng mà vốn đầu tư không lớn, kỹ thuật không phức tạp, ở trong các địa bàn hoạt động của các Công ty Kiến trúc, thì có thể giao thầu cho Bộ Kiến trúc thi công xây lắp.

b) Làm mới hoặc sửa chữa lớn các trạm phát điện của các nhà máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công nghiệp nặng.

- Bộ ThỦy lợi và Điện lực chuyên trách;

a) Thiết kế, thi công xây lắp các công trình thủy lợi thuộc phạm vi phụ trách Bộ; các công trình có liên quan đến đê, đập thủy nông… do các Bộ khác giao thầu.

b) Thiết kế, thi công xây lắp các nhà máy thủy điện, các đường dây cao thế kể cả các đường tải điện từ các trạm trung gian hoặc từ các nhà máy phát điện đến trạm biến thế tiêu thụ điện của các xí nghiệp sử dụng điện của các Bộ, các ngành.

c) Xây lắp các nhà máy nhiệt điện.

- Bộ Giao thông và bưu điện chuyên trách thiết kế, thi công, xây lắp;

a) Các công trình về giao thông vận tải của Nhà nước, các công trình về bưu điện và vô tuyến điện.

b) Các công trình giao thông vận tải chuyên dụng thuộc các Bộ, các ngành khác theo kế hoạch Nhà nước.

3. Ngoài các Bộ trên, các Bộ, các ngành khác không được tự tổ chức lực lượng thi công xây lắp.

Đối với những công trình nhỏ, kỹ thuật đơn giản, vốn đầu tư ít, phân tán tại các huyện, xã và các nông trường xa các đơn vị thi công chuyên nghiệp thuộc các Bộ theo phân công trên, thì ngành chủ quản của các công trình đó có thể giao thầu cho tổ chức thi công xây dựng địa phương.

4. Căn cứ vào những nguyên tắc trên, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm cùng các Bộ, các ngành có liên quan thực hiện việc phân công, và quyết định cụ thể việc thiết kế, thi công xây lắp các công trình ghi trong kế hoạch kiến thiết cơ bản của Nhà nước.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 77-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 77-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/1960
Ngày hiệu lực 15/01/1961
Ngày công báo 31/12/1960
Số công báo Số 55
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 77-CP phân công công tác thiết kế thi công xây lắp giữa các Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 77-CP phân công công tác thiết kế thi công xây lắp giữa các Bộ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 77-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 31/12/1960
Ngày hiệu lực 15/01/1961
Ngày công báo 31/12/1960
Số công báo Số 55
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất