Quyết định 77/QĐ-TNN

Quyết định 77/QĐ-TNN năm 2008 về năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRA VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý điều tra và giám sát tài nguyên nước và Chánh văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý điều tra và giám sát tài nguyên nước là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác điều tra, quan trắc và giám sát tài nguyên nước trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, định mức kinh tế-kỹ thuật, quan trắc, giám sát, đánh giá, kiểm kê thông tin-dữ liệu tài nguyên nước; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện sau khi được ban hành, công bố.

2. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch điều tra, quan trắc, giám sát, đánh giá, kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, các lưu vực sông, vùng lãnh thổ; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức việc giám sát số lượng, chất lượng tài nguyên nước quốc gia, các lưu vực sông, vùng lãnh thổ; xây dựng các biện pháp chủ động phòng, chống, khôi phục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước.

4. Tổ chức, tổng hợp kết quả điều tra, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc; phân loại, lập danh bạ nguồn nước; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê số lượng, chất lượng tài nguyên nước thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành tài nguyên và môi trường.

5. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng các chương trình, đề án, dự án điều tra, kiểm kê, đánh giá, giám sát tài nguyên nước, tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông, vùng lãnh thổ, tổ chức thẩm định, tổng hợp kết quả thực hiện.

6. Trình Cục trưởng việc tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước, thông báo tiềm năng nguồn nước các lưu vực sông, vùng lãnh thổ; quy định về trao đổi thông tin liên quan đến nguồn nước quốc tế, đề xuất việc tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

7. Tham gia hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác điều tra, quan trắc, giám sát tài nguyên nước; tham gia thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Cục trưởng.

8. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, đề án về điều tra, quan trắc, giám sát, đánh giá tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo phòng Quản lý điều tra và giám sát tài nguyên nước có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản lý điều tra và giám sát tài nguyên nước, Chánh Văn phòng Cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TCCB;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 77/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 77/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực