Quyết định 770/QĐ-TTg

Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 770/QĐ-TTg 2019 thực hiện bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020” tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường khả năng hấp thụ khí CO2, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

2. Nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2015 - 2020

a) Bảo vệ diện tích rừng ven biển hiện có 310.695 ha.

b) Trồng rừng mới 14.930 ha; trồng bổ sung, phục hồi rừng kém chất lượng 6.670 ha.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trong kế hoạch hàng năm, cân đối ngân sách địa phương hàng năm ưu tiên bố trí vốn, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án trông rừng ven biến.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, KGVX, PL, TH, NC;
- Lưu: VT, NN (2b). PMC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG

Trịnh
Đình Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 770/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu770/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2019
Ngày hiệu lực23/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(27/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 770/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 770/QĐ-TTg 2019 thực hiện bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 770/QĐ-TTg 2019 thực hiện bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu770/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành23/06/2019
       Ngày hiệu lực23/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (27/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 770/QĐ-TTg 2019 thực hiện bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 770/QĐ-TTg 2019 thực hiện bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu

            • 23/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực