Quyết định 774/QĐ-TCDT

Quyết định 774/QĐ-TCDT năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 774/QĐ-TCDT 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo 36/2013/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ
NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/QĐ-TCDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ HỌC SINH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTG NGÀY 18/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3012/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc xuất cấp không thu tiền 1.740.675 kg gạo dự trữ quốc gia (gạo nhập kho năm 2013), vận chuyển đến trung tâm huyện lỵ của các tỉnh: Bắc Giang và Lạng Sơn để hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Tỉnh Bắc Giang: 232.050 kg.

2. Tỉnh Lạng Sơn: 1.508.625 kg.

Việc giao, nhận gạo dự trữ quốc gia được thực hiện tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán của số lượng gạo nói trên.

Thời hạn thực hiện đến hết ngày 15/01/2014.

Điều 2. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc có trách nhiệm:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch phân phối cho các đối tượng; đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương để kịp thời chuyển gạo dự trữ quốc gia tới các đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt; bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 195/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ Tài chính Quy định về giao, nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và các quy định hiện hành.

3. Lập dự toán chi phí xuất cấp gạo hỗ trợ, báo cáo Tổng cục kiểm tra, tổng hợp, trình Bộ phê duyệt. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi báo cáo quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Chánh Văn phòng Tổng cục và Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- UBND các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn (phối hợp);
- Lưu: VT, TH, Vụ QLHDT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 774/QĐ-TCDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu774/QĐ-TCDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 774/QĐ-TCDT

Lược đồ Quyết định 774/QĐ-TCDT 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo 36/2013/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 774/QĐ-TCDT 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo 36/2013/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu774/QĐ-TCDT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dự trữ Nhà nước
        Người kýLê Xuân Minh
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 774/QĐ-TCDT 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo 36/2013/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 774/QĐ-TCDT 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo 36/2013/QĐ-TTg

         • 06/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực