Quyết định 776/QĐ-TTg

Quyết định 776/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 776/QĐ-TTg thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 776/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3260/VPCP-KNTN ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Nhóm đánh giá), gồm:

1. Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Trưởng nhóm đánh giá;

2. Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;

3. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;

4. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp – Quan hệ quốc tế Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng, thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển Thanh tra Chính phủ, thành viên;

6. Ông Hoàng Công Huấn, kiểm sát viên cao cấp, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 1B) Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên;

7. Bà Trịnh Như Hoa, Trưởng phòng Hợp tác đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Quế Thu, Phó trưởng phòng Pháp luật quốc tế và Điều ước quốc tế Vụ Pháp chế Bộ Công an, thành viên;

9. Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên;

10. Ông Phan Duy Thảo, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên;

11. Bà Phạm Thị Thu Hương, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên;

12. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Văn phòng Chính phủ, thành viên;

13. Ông Lê Văn Minh, chuyên viên vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp, thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thanh tra viên Phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên.

Điều 2. Nhóm đánh giá có nhiệm vụ thực hiện các nghĩa vụ và yêu cầu về công tác đánh giá theo các Nghị quyết của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động của Nhóm đánh giá khi cần thiết.

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý và tổ chức hoạt động của Nhóm đánh giá, thường xuyên và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Nhóm đánh giá để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động đối ngoại của Nhóm đánh giá và thực hiện mọi thủ tục ngoại giao theo yêu cầu của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước.

Điều 4. Kinh phí phục vụ hoạt động của Nhóm đánh giá do ngân sách nhà nước đảm bảo và được giao hàng năm cho Thanh tra Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP BCĐ TW về PCTN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KNTN (3).

TUQ. THỦ TƯỚNG
TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 776/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu776/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo12/06/2010
Số công báoTừ số 275 đến số 276
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 776/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 776/QĐ-TTg thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 776/QĐ-TTg thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu776/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Truyền
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo12/06/2010
        Số công báoTừ số 275 đến số 276
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 776/QĐ-TTg thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 776/QĐ-TTg thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước

            • 02/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực