Quyết định 777/QĐ-KTNN

Quyết định 777/QĐ-KTNN năm 2011 thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 777/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 777/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực, 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và giao biên chế đến năm 2012 cho Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, trụ sở đặt tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp thuộc ngân sách của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc địa bàn kiểm toán của KTNN khu vực XIII;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (04).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

THUỘC ĐỊA BÀN KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

1. Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Bình Phước

3. Bình Thuận

4. Đồng Nai./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 777/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu777/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2011
Ngày hiệu lực20/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 777/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 777/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 777/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu777/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành20/06/2011
        Ngày hiệu lực20/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 777/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 777/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII

            • 20/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực