Quyết định 78/2000/QĐ-UB

Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung điều 13 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung quyết định 20/1998/QĐ-UB thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 26/2005/QĐ-UB bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung quyết định 20/1998/QĐ-UB thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 13 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/1998/QĐ-UB NGÀY 30/6/1998 CỦA UBND THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố về việc ban hành bản Quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính Vật giá, Sở Xây dựng, Sở Địa chính Nhà đất, Cục Thuế tại tờ trình số 2649/TTLN-TCVG ngày 22/8/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ sung điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố như sau:

3/ Người đang sử dụng nhà, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản, được chính quyền địa phương xác nhận ở ổn định, không tranh chấp;

- Có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý nhà nước hoặc Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản, diện tích ghi trong hợp đồng hoặc Quyết định phân nhà nhỏ hơn định mức đất ở đối với khu vực nội thành (tối đa bằng 60m2);

- Có Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản nhưng không ghi rõ diện tích sử dụng.

Nếu hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ như sau:

a/ Hỗ trợ (bằng tiền) 60% trị giá đất ở cùng loại đối với diện tích thực tế đang sử dụng, nhưng tối đa không quá định mức đất ở đối với khu vực nội thành (60m2);

b/ Phần diện tích đất ở sử dụng thực tế từ trên 60m2 đến 120m2 được chính quyền địa phương xác nhận ở ổn định, không tranh chấp được hỗ trợ (bằng tiền) 30% trị giá đất ở cùng loại.

c/ Phần diện tích đất ở sử dụng thực tế vượt quá 120 m2 được hỗ trợ công tôn tạo (bằng tiền) với giá 25.000 đ/m2.

4/ Người đang sử dụng nhà, đất ở thuộc sở hữu nhà nước có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý nhà nước hoặc Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản, diện tích ghi trong hợp đồng, Quyết định phân nhà lớn hơn 60 m2, nếu tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ (bằng tiền) 60% trị giá đất ở cùng loại đối với diện tích ghi trong hợp đồng.

Phần diện tích đất ở sử dụng thực tế vượt diện tích ghi trong hợp đồng, Quyết định phân nhà thì được hỗ trợ theo mục b/, c/ khoản 3 nêu trên.

5/ Người sử dụng nhà, đất ở tại khu vực ngoại thành được hỗ trợ như khoản 3,4 Điều này. Diện tích được hỗ trợ căn cứ mức đất giao của từng vùng và theo quy định tại điều 6, mục 2 khoản a/ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố và định mức khi được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở quy định tại Quyết định số 61/1998/QĐ-UB ngày 4/11/1998 của UBND Thành phố.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và không áp dụng cho các dự án đã bàn giao mặt bằng và các phương án đền bù hỗ trợ đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài chính Vật giá, Xây dựng, Địa chính Nhà đất; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các quận, huyện, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2000
Ngày hiệu lực15/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung quyết định 20/1998/QĐ-UB thành phố Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung quyết định 20/1998/QĐ-UB thành phố Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu78/2000/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýLê Quý Đôn
     Ngày ban hành15/09/2000
     Ngày hiệu lực15/09/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2005
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung quyết định 20/1998/QĐ-UB thành phố Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung quyết định 20/1998/QĐ-UB thành phố Hà Nội