Quyết định 78/2009/QĐ-TTg

Quyết định 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2009/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn ngành tài nguyên môi trường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường như sau:

1. Phụ cấp quan trắc áp thấp nhiệt đới, bão và quan trắc lũ: áp dụng đối với viên chức quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo khí tượng thủy văn và những người trực tiếp tham gia ca đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn và dự báo khí tượng thủy văn trong những ngày có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Phụ cấp tính theo ngày thực tế trực tiếp quan trắc gồm 03 mức: 75.000 đồng, 50.000 đồng và 30.000 đồng.

a) Mức 75.000 đồng/người/ngày đối với những người trực tiếp đo đạc tại các trạm thủy văn có phương tiện đo bằng thuyền hoặc ca nô.

b) Mức 50.000 đồng/người/ngày đối với những đối tượng sau:

- Những người trực tiếp đo đạc tại các trạm thủy văn có phương tiện đo bằng nôi;

- Những người trực tiếp quan trắc bão, áp thấp nhiệt đới tại các trạm khí tượng và các trạm khí tượng - hải văn;

- Những người trực tiếp thực hiện ca dự báo khí tượng thủy văn tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Phòng Dự báo khí tượng thủy văn tại các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Mức 30.000 đồng/người/ngày đối với những người trực tiếp đo đạc tại các trạm thủy văn có phương tiện đo bằng cầu.

2. Phụ cấp thám sát bão, áp thấp nhiệt đới và khảo sát biển bằng máy bay và tàu biển áp dụng đối với:

a) Viên chức thực hiện thám sát bão, áp thấp nhiệt đới và khảo sát bằng máy bay được hưởng chế độ cho 01 người trong 01 ngày thực tế là 100.000 đồng.

b) Viên chức thực hiện thám sát bão, áp thấp nhiệt đới và khảo sát bằng tàu biển được hưởng chế độ cho 01 người trong 01 ngày thực tế đi tàu:

- Ngày có bão: 100.000 đồng;

- Ngày không có bão: 70.000 đồng.

Điều 2. Quy định trợ cấp tiền ăn hàng tháng đối với viên chức trong thời gian làm việc tại các trạm khí tượng, trạm khí tượng – hải văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Trợ cấp toàn bộ tiền ăn hàng tháng như mức ăn của hạ sỹ quan quân đội đối với viên chức làm việc tại các Trạm Khí tượng, Trạm Khí tượng – Hải văn: Trường Sa, Song Tử Tây, Hoàng Sa, Sinh Tồn, DK1-7, DK 1-10, Hòn Tre (tỉnh Kiên Giang), Thổ Chu, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm.

b) Trợ cấp tiền ăn hàng tháng bằng 50% mức ăn của hạ sỹ quan quân đội đối với viên chức làm việc tại các Trạm Khí tượng, Trạm Khí tượng – Hải Văn: Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Hòn Dấu, Hòn Ngư, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo và Phú Quốc.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009

Bãi bỏ Quyết định số 819/TTg ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thủy văn.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực01/07/2009
Ngày công báo28/05/2009
Số công báoTừ số 271 đến số 272
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 78/2009/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn ngành tài nguyên môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 78/2009/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn ngành tài nguyên môi trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu78/2009/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành15/05/2009
       Ngày hiệu lực01/07/2009
       Ngày công báo28/05/2009
       Số công báoTừ số 271 đến số 272
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 78/2009/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn ngành tài nguyên môi trường

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2009/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn ngành tài nguyên môi trường

        • 15/05/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/05/2009

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/07/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực