Quyết định 78/2009/QĐ-UBND

Quyết định 78/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 78/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/ND-NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 28/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 131/TTr-STP ngày 19/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nay chuyển giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (trừ việc chứng thực di chúc và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bắc Bình, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Bình sang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện (do UBND tỉnh đã thành lập Văn phòng Công chứng Thịnh Phát trên địa bàn huyện Bắc Bình).

2. Các hợp đồng, giao dịch khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chuyên môn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Bình và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.Thuận(40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 78/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu78/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực19/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 78/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng

            • 09/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực