Quyết định 780/QĐ-NHNN

Quyết định 780/QĐ-NHNN năm 2012 phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả, gia hạn nợ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 780/QĐ-NHNN phân loại nợ được điều chỉnh kỳ hạn đã được thay thế bởi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 780/QĐ-NHNN phân loại nợ được điều chỉnh kỳ hạn


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 780/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI NỢ ĐỐI VỚI NỢ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ, GIA HẠN NỢ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Để phản ánh khách quan khả năng trả nợ của khách hàng trong điều kiện hiện nay, các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có chiều hướng tích cực và có khả năng trả nợ tốt sau khi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ được giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại theo quy định trước khi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng Chính phủ);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, TTGSNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 780/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu780/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2012
Ngày hiệu lực23/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 780/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 780/QĐ-NHNN phân loại nợ được điều chỉnh kỳ hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 780/QĐ-NHNN phân loại nợ được điều chỉnh kỳ hạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu780/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýĐặng Thanh Bình
       Ngày ban hành23/04/2012
       Ngày hiệu lực23/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 780/QĐ-NHNN phân loại nợ được điều chỉnh kỳ hạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 780/QĐ-NHNN phân loại nợ được điều chỉnh kỳ hạn