Quyết định 782/QĐ-UBND

Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2010 thay đổi thành viên ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2010 thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782 /QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 27 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày; 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP tỉnh An Giang (Công an tỉnh) tại Tờ trình số 23/TTr –VPTT ngày 22/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang gồm các ông, bà như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, làm Ủy viên thay ông Nguyễn Hoàng Minh do chuyển công tác khác.

2. Ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Ủy viên thay ông Trương Đăng Quang do chuyển công tác khác.

3. Bà Nguyễn Bảo Yến - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, làm Ủy viên thay bà Nguyễn Thị Thanh Giang do nghỉ hưu.

4. Mời ông Bùi Trí Dũng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, làm Ủy viên thay ông Lâm Phước Nghĩa do chuyển công tác khác.

5. Mời ông Nguyễn Quí Hân - Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, làm Ủy viên thay bà Nguyễn Thị Linh Phượng do nghỉ hưu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công tỉnh, Ban Chỉ đạo 138/CP tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi Nhận:
- TT TU, HĐND, UBND Tỉnh (b/c);
- Như điều 3; (đã ký)
- Công an tỉnh;
- Phòng NC;
- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 782/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu782/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 782/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2010 thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2010 thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu782/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Biên Cương
        Ngày ban hành27/04/2010
        Ngày hiệu lực27/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2010 thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2010 thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm An Giang

            • 27/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực