Quyết định 7829/QĐ-BCT

Quyết định 7829/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7829/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7829/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Thái Bình tại văn bản số 629/SCT-TM ngày 30 tháng 11 năm 2012 đề nghị bổ sung quy hoạch kho xăng dầu Hải Hà tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Tờ trình số 29.11/2012/TT-HH ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà về việc xin bổ sung quy hoạch và cho phép đầu tư xây dựng dự án kho xăng dầu Hải Hà;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kho xăng dầu Hải Hà quy mô 18.000m3 tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7829/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7829/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7829/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 7829/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7829/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7829/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Cẩm Tú
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7829/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7829/QĐ-BCT năm 2012 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực