Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định 784/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 784/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định 868/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 533/STC-HCSN ngày 23/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện Đề án 295 (nguồn ngân sách Trung ương), stiền: 400.000.000đ (Bằng chữ: Bn trăm triệu đồng) trong dự toán ngân sách năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TPKT, TH, VX2;
+ Lưu: VT, KT. Hải.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2015
Ngày hiệu lực08/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 784/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 784/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu784/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành08/05/2015
        Ngày hiệu lực08/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 784/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 Bắc Giang

            • 08/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực