Quyết định 786/QĐ-UBND

Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 786/QĐ-UBND phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 2012-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

Căn cứ Nghị Định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-BQP ngày 05/02/2013 của Bộ Quốc phòng V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu dự án: Khu nhà ở Đông Hưng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 76/TTr-SCT ngày 11/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020, gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung TBA 2x630kVA – 6(22)/0,4kV cấp điện cho khu nhà ở Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên vào danh mục TBA xây dựng trong giai đoạn 2012-2015 của quy hoạch.

2. Điểm đấu: TBA đấu nối vào lộ đường dây 672 TBA trung gian Vĩnh Yên.

3. Địa điểm xây dựng: Khuôn viên khu đất thuộc dự án Khu nhà ở Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, GTVT, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 786/QĐ-UBND phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 2012-2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 786/QĐ-UBND phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 2012-2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu786/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhùng Quang Hùng
       Ngày ban hành20/03/2014
       Ngày hiệu lực20/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 786/QĐ-UBND phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 2012-2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 786/QĐ-UBND phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 2012-2015

           • 20/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực