Quyết định 787/QĐ-BHXH

Quyết định 787/QĐ-BHXH năm 2010 ban hành chương trình phần mềm “Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0” do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 787/QĐ-BHXH chương trình phần mềm Thống kê chi phí


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 787/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM ”THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH 2.0”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chương trình phần mềm “Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0” để triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Chương trình phần mềm “Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0” gồm 2 phân hệ:

- Phân hệ 1: Áp dụng cho mô hình mạng Server-Client, cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Phân hệ 2: Áp dụng cho mô hình máy đơn hoặc mạng ngang hàng, cơ sở dữ liệu Foxpro.

Các chức năng của chương trình được nêu trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để báo cáo);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BHXH ngày 21/5/2010 của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM “THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH 2.0”

1. Các chức năng hệ thống

- Khai báo hệ thống

- Quản lý người sử dụng

- Sao lưu, phục hồi dữ liệu

2. Các chức năng danh mục

- Danh mục BHXH

- Danh mục cơ sở KCB

- Danh mục nhóm chi phí

- Danh mục chỉ tiêu chi phí của từng nhóm chi phí

- Danh mục giá chi phí

- Danh mục mã bệnh

- Danh mục khoa phòng của cơ sở KCB

- Danh mục Loại đối tượng, Nhóm đối tượng

- Danh mục Bác sỹ

3. Các chức năng về nghiệp vụ.

- Cập nhật chi phí KCB điều trị ngoại trú, nội trú của bệnh nhân BHYT hoặc bệnh nhân dịch vụ tại cơ sở KCB

- Import số liệu chi phí KCB điều trị ngoại trú, nội trú của bệnh nhân BHYT theo mẫu số 25a, 26a/BHYT từ file excel của cơ sở KCB.

- Cập nhật số liệu thanh toán chi phí KCB trực tiếp tại cơ quan BHXH.

- Giám định lại chi phí KCB

- Gửi và nhận số liệu giữa cơ sở KCB và BHXH huyện.

- Gửi và nhận số liệu giữa BHXH huyện và BHXH tỉnh.

- Gửi số liệu báo cáo tổng hợp lên BHXH Việt Nam

4. Các chức năng báo cáo, tổng hợp, tiện tích

- In các mẫu báo cáo tại cơ sở KCB, các mẫu báo cáo tại BHXH huyện, các mẫu báo cáo tại BHXH tính theo quy định tại Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của BHXH Việt Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 787/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu787/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 787/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 787/QĐ-BHXH chương trình phần mềm Thống kê chi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 787/QĐ-BHXH chương trình phần mềm Thống kê chi phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu787/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 787/QĐ-BHXH chương trình phần mềm Thống kê chi phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 787/QĐ-BHXH chương trình phần mềm Thống kê chi phí

           • 21/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực