Quyết định 788/1998/QĐ-UB

Quyết định 788/1998/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum

Quyết định 788/1998/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định số 25/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 788/1998/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/1998/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 29 tháng 7 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41, Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước các lĩnh vực thuộc Bộ xây dựng,

Căn cứ Thông tư số 1012/TT-LB ngày 25/12/1996 của Liên Bộ xây dựng - ban tổ chức - cán bộ Chính phủ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn, giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây Dựng và Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông, Bà: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã và Giám đốc Sở Xây Dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VT

TM.UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Đạm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 788/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu788/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/1998
Ngày hiệu lực13/08/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 788/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 788/1998/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 788/1998/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu788/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHồ Văn Đạm
        Ngày ban hành29/07/1998
        Ngày hiệu lực13/08/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 788/1998/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 788/1998/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Xây Dựng Kon Tum