Quyết định 788/QĐ-BTTTT

Quyết định 788/QĐ-BTTTT năm 2018 về phát hành bộ tem bưu chính “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 788/QĐ-BTTTT 2018 phát hành bộ tem bưu chính Phòng chống tác hại của thuốc lá


B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH “PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Văn bản số 2033/BĐVN-TBC ngày 22/5/2018 về việc phát hành bộ tem “Phòng, chống tác hại của thuốc lá”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát hành bộ tem bưu chính “Phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Bộ tem có mã số 1093, gồm 01 mẫu tem với giá mặt và mã số mẫu như sau:

Tên mẫu tem

Giá mặt

Số lượng (con)

S lượng specimen (con)

Mã số

Phòng, chống tác hại của thuốc lá (1-1)

3.000đ

1.022.920

2.020

3702

- Khuôn khổ tem: 37 x 37 (mm).

- Số tem in/một tờ: 20 tem.

- Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà.

- Tem in ốp-xét nhiều màu, trên loại giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In tem Bưu điện (TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Bộ tem này được phát hành ngày 31/5/2018. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 31/5/2018 đến ngày 31/12/2019. Lễ phát hành đặc biệt bộ tem được tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 31/5/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Báo Bưu điện Việt Nam;
- Trung tâm Thông tin;
- Hội Tem Việt Nam;
- Lưu VT, BC (1), HT (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 788/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu788/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 788/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 788/QĐ-BTTTT 2018 phát hành bộ tem bưu chính Phòng chống tác hại của thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 788/QĐ-BTTTT 2018 phát hành bộ tem bưu chính Phòng chống tác hại của thuốc lá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu788/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành24/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 788/QĐ-BTTTT 2018 phát hành bộ tem bưu chính Phòng chống tác hại của thuốc lá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 788/QĐ-BTTTT 2018 phát hành bộ tem bưu chính Phòng chống tác hại của thuốc lá

            • 24/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực