Quyết định 789-TTg

Quyết định 789-TTg năm 1997 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 789-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam đã được thay thế bởi Quyết định 242/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 789-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 789-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ XA LỘ BẮC NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Thông báo số 99-TB ngày 21-12-1996 của Văn phòng Chính phủ về việc lập dự án Quy hoạch xa lộ Bắc Nam;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 723-KHĐT ngày 17-3-1997), ý kiến của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư (Công văn số 2967-HĐTĐ ngày 21-5-1997) và báo cáo kết luận của Ban Chỉ đạo Nhà nước về công trình xa lộ Bắc Nam tại phiên họp thứ ba (Công văn số 1956-BCĐ ngày 7-7-1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Xa lộ Bắc Nam.

2. Hướng tuyến:

- Điểm đầu: Tại Hoà Lạc - Hà Tây (điểm cuối của đường cao tốc Láng - Hoà Lạc).

- Điểm cuối: Ngã tư Bình Phước - thành phố Hồ Chí Minh (điểm giao cắt quốc lộ 13 với xa lộ Đại Hàn).

- Tổng chiều dài của xa lộ Bắc Nam dài xấp xỉ 1.800km, cơ bản bám theo hướng tuyến của quốc lộ 21A, 15A, 14B, 14 và 13, qua các điểm khống chế chủ yếu: Cầu Sỏi, Xóm Kho, Ngọc Lạc, Tân Kỳ, Phố Châu, Tân ấp, Khe Rinh, Bùng, Cam Lộ, Phà Tuần, hầm Hải Vân, Hà Nha, Thạnh Mỹ, đèo Lò Xo, Ngọc Hồi, Kom Tum, Buôn Ma Thuột, Đăk Nông, Chơn Thành.

- Cùng với việc xây dựng xa lộ Bắc Nam, cần lập dự án và tiến hành đầu tư xây dựng đoạn tuyến phía Tây từ Troóc (Quảng Bình) đến Thạnh Mỹ theo hướng tuyến Bộ Quốc phòng đề nghị.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... để chính xác hoá vị trí tuyến đi qua các khu vực có yêu cầu đặc biệt về bảo vệ an ninh quốc phòng, các công trình thuỷ lợi về các khu rừng quốc gia có liên quan.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Mặt cắt ngang được quy hoạch theo từng đoạn với quy mô từ 2 đến 8 làn xe và thực hiện theo từng giai đoạn.

Quy hoạch mặt cắt ngang xa lộ Bắc Nam

Đoạn

Chiều dài (km)

Mặt cắt ngang quy hoạch
(làn xe)

Cấp tốc độ thiết kế (km/h)

Hoà Lạc - Xóm Kho

90

2

60 - 100

Xóm Kho - Làng Tra

145

6

60 - 80

Làng Tra - Tân Kỳ

60

6

100

Tân Kỳ - Bùng

277

4

60

Bùng - Cam Lộ

133

4

100

Cam Lộ - Km 858, quốc lộ 1A

101

6

80 - 100

Km 858 - Hà Nha

109

4

80

Hà Nha - Thạnh Mỹ

29

4

60

Thạnh Mỹ - ĐakGlei

126

2

40 - 60

ĐakGlei - Ngọc Hồi

53

2

80

Ngọc Hồi - Buôn Ma Thuột

287

6

100

Buôn Ma Thuột - ĐakNông

126

6

60 - 80

ĐakNông - Bù Đăng

58

6

80

Bù Đăng - Chơn Thành

94

6

100

Chơn Thành - Bình Phước

79

8

100

Cấp tốc độ được chuẩn xác trong giai đoạn nghiên cứu khả thi.

Đoạn Hoà Lạc - Xóm Kho, giai đoạn 1 có mặt cắt ngang 2 làn xe; về quy hoạch lâu dài cần nghiên cứu hướng tuyến phù hợp đảm bảo xây dựng với quy mô 6 làn xe.

Giai đoạn 1 từ 1998-2002 toàn bộ tuyến được xây dựng với quy mô 2 làn xe.

4. Về hệ thống đường ngang:

Để nối 2 trục dọc Xuyên Việt (quốc lộ 1A và xa lộ Bắc Nam); nối các cửa khẩu phía Tây với các hải cảng và đường liên tiểu vùng cần thiết phải xác định hệ thống các đường ngang gồm 20 đường ngang với tổng chiều dài 1700 km (trong đó có các tuyến đường đặc biệt quan trọng như quốc lộ 6, 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 40, 47, 48, 49.. .). Quy hoạch về các hệ thống đường ngang này cần được lập và xem xét trong tổng thể hoàn chỉnh của mạng lưới giao thông đường bộ Việt Nam ở các dự án riêng.

5. Phân kỳ đầu tư:

Việc xây dựng xa lộ Bắc Nam được chia thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 1 (1998-2002):

- Mở rộng, nâng cấp kết hợp với xây dựng mới đường hai làn xe trên cơ sở các quốc lộ 21A, 15, 14B, 14, 13.

- Những đoạn tuyến có địa hình thuận lợi thì thiết kế ngay theo các tiêu chuẩn bình diện, trắc dọc đã được xác định trong quy hoạch. Xác định chỉ giới quy hoạch và giao cho các địa phương quản lý.

- Trong ba năm đầu (1998-2000) tập trung đầu tư vào đoạn Xóm Kho - Ngọc Hồi (bao gồm việc nâng cấp cải tạo đoạn đường ngang từ Xóm Kho ra quốc lộ 1A để phát huy sự hỗ trợ của xa lộ Bắc Nam cho quốc lộ 1A trong mùa mưa lũ); Nâng cấp mặt đường hiện tại đoạn Ngọc Hồi - Buôn Ma Thuột.

- Một số việc cũng sẽ hoàn thành vào giai đoạn 1 gồm: nâng cấp cải tạo đoạn Hoà Lạc - Xóm Kho và đoạn tuyến tránh Hải Vân qua đèo Mũi Trâu.

Giai đoạn 2 (2002-2010):

Tuỳ thuộc điều kiện kinh tế của đất nước, tiếp tục hoàn thành việc xây dựng xa lộ Bắc Nam với mặt cắt ngang và quy mô được nêu trong quy hoạch. Ưu tiên đầu tư xây dựng các đoạn có nhu cầu vận tải lớn, phát huy được hiệu quả đầu tư và có tác dụng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Giai đoạn 3 (sau năm 2010);

Tiếp tục kéo dài xa lộ Bắc Nam: ở phía Bắc lên Cao Bằng (biên giới Việt Trung); ở phía Nam xuống Cà Mau, Năm Căn để tạo thành một trục Xuyên Việt hoàn chỉnh thứ hai.

6. Tổng mức đầu tư và phương thức huy động vốn xây dựng giai đoạn 1:

Tổng mức đầu tư ước tính cho giai đoạn 1 là 10.220 tỷ đồng (không kể kinh phí xây dựng hầm Hải Vân, vốn vay OECF). Tổng mức đầu tư được chuẩn xác trong giai đoạn lập dự án nghiên cứu khả thi.

Dùng nhiều biện pháp để huy động vốn xây dựng xa lộ Bắc Nam từ các nguồn:

- Vốn trong nước: Kết hợp việc cân đối bố trí ngân sách với các biện pháp tuyên truyền động viên tinh thần yêu nước trong nhân dân, đóng góp sức người sức của tham gia xây dựng tuyến đường bằng các hình thức khác nhau.

- Vốn nước ngoài: Khuyến khích và kêu gọi đầu tư nước ngoài dưới các hình thức: viện trợ không hoàn lại, cho vay, BOT... đối với một số công trình riêng biệt có tổng mức đầu tư lớn (hầm Hải Vân, các cầu lớn v.v...) và các đoạn tuyến có hiệu quả đầu tư cao.

7. Tổ chức và huy động lực lượng tham gia xây dựng:

Các lực lượng tham gia xây dựng xa lộ Bắc Nam gồm:

- Các lực lượng chuyên nghiệp.

- Các lực lượng quốc phòng.

- Các lực lượng thanh niên xung phong.

- Các lực lượng địa phương, nông nhàn.

Các Tổng công ty xây dựng của ngành Giao thông vận tải và các Bộ, ngành (bao gồm cả các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn) là lực lượng chủ công, kết hợp với các lực lượng lao động địa phương và nông nhàn.

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

- Các Bộ, ngành có liên quan cùng với Bộ Giao thông vận tải tiến hành các thủ tục xây dựng cơ bản, trong đó bao gồm việc lập dự án nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 xa lộ Bắc Nam để công trình khởi công vào đầu năm 1998.

- Ban Chỉ đạo Nhà nước về công trình xa lộ Bắc Nam phối hợp với các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho dự án.

Điều 3.- Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về công trình xa lộ Bắc Nam, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 789-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu789-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/1997
Ngày hiệu lực09/10/1997
Ngày công báo15/11/1997
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2007
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 789-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 789-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu789-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành24/09/1997
        Ngày hiệu lực09/10/1997
        Ngày công báo15/11/1997
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2007
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 789-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 789-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam