Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP CÔNG TY VẬN TẢI VÀ KINH DOANH LÂM SẢN HÀ NỘI VÀO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LÂM NÔNG SẢN SÀI GÒN THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 98 TCLĐ ngày 27/2/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty khai thác chế biến lâm sản, sau đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 397 TCLĐ ngày 28/5/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Xí nghiệp vạn tải lâm sản đường bộ, sau đổi tên thành Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Viêtj Nam;
Xét đề nghị của của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 111HĐQT/TCLĐ/CV ngày 10/5/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sáp nhập Công ty Vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Gài Gòn thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Điều 2.- Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn theo các Quyết định của Bộ về việc thành lập hai Công ty nói trên và các Quyết định của Bộ về bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của hai Công ty này.

Điều 3.- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng Công ty Vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội cho Công ty Xuát nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn theo quy định hiện hành và có Phương án tổ chức lại Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn để phát triển sản xuất kinh doanh và giải quyết các tồn tại cũ.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn và Giám đốc Công ty Vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2000
Ngày hiệu lực10/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành26/07/2000
        Ngày hiệu lực10/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn

            • 26/07/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực