Quyết định 79/2006/QĐ-UBND

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm công báo do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm công báo Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG BÁO TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Công báo tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Tên tiếng Anh: Binh Dinh Province Official Gazette.

Trụ sở: 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trung tâm Công báo tỉnh là cơ quan công báo cấp tỉnh được tổ chức theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm công báo tỉnh:

- Tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra, công bố văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành trên Công báo cấp tỉnh;

- Tổ chức việc xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh;

- Thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu Công báo cấp tỉnh lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử cấp tỉnh;

- Thực hiện việc hệ thống hóa, lưu trữ, cung cấp các văn bản đã đăng trên Công báo cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh;

- Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm công báo tỉnh tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh viên chức và vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2006.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 79/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/08/2006
Ngày hiệu lực 01/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm công báo Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm công báo Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 79/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành 15/08/2006
Ngày hiệu lực 01/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm công báo Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm công báo Bình Định

  • 15/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/09/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực