Quyết định 79/2009/QĐ-UBND

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 79/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN LỆ PHÍ HỘ TỊCH CHO NGƯỜI LÀO DI CƯ SANG VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SÔ 206/QĐ-TTG NGÀY 12/02/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luận tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ và Nghị.định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTG ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp giấy phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đông về việc miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng tại Tờ trình số: 1694/TTr-STC-GCS ngày 08 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Ngoài việc miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 1 trên đây, các nội dung khác về lệ phí hộ tịch vẫn được thực hiện theo quy định tại quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu và chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 về việc miễn thu một số khoản lệ phí quy định tại quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2009
Ngày hiệu lực11/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành01/10/2009
        Ngày hiệu lực11/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2019
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản gốc Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg