Quyết định 79-NS/VGNN

Quyết định 79-NS/VGNN năm 1974 về việc điều chỉnh giá mua sơn ta do Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 79-NS/VGNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ MUA SƠN TA

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 106-CP ngày 24 tháng 06 năm 1965 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 210-CP ngày 09-09-1974 về phương hướng, nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974 – 1975;
Sau khi trao đổi với các ngành có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay điều chỉnh và quy định giá mua một kilôgam sơn ta các loại như sau:

- Sơn 450 là 2,70đ (hai đồng bảy hào)

- Sơn 500 là 3,40đ (ba đồng bốn hào)

- Sơn 550 là 4,20đ (bốn đồng hai hào)

- Sơn 600 là 5đ (năm đồng chẵn)

- Sơn 650 là 5,80đ (năm đồng tám hào)

- Sơn 700 là 6,80đ (sáu đồng tám hào)

Điều 2. – Quy cách phẩm chất các loại sơn áp dụng theo như Bộ Nội thương đã quy định.

Điều 3. Giá mua quy định ở điều 1 là giá mua tại các cửa hàng, trạm, tổ thu mua của mậu dịch quốc doanh.

Điều 4. Quyết định này được thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 1974.

 

 

Q. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC


 

Tô Duy

 

Thuộc tính văn bản 79-NS/VGNN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 79-NS/VGNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/1974
Ngày hiệu lực 01/11/1974
Ngày công báo 31/10/1974
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 79-NS/VGNN điều chỉnh giá mua sơn ta


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 79-NS/VGNN điều chỉnh giá mua sơn ta
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 79-NS/VGNN
Cơ quan ban hành Uỷ ban Vật giá Nhà nước
Người ký Tô Duy
Ngày ban hành 16/10/1974
Ngày hiệu lực 01/11/1974
Ngày công báo 31/10/1974
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 16/10/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/10/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/11/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực