Quyết định 792/QĐ-UBND

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2019 về mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 03/6/2019 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 792/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ khi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC GIÁ CỤ THỂ HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LN MẮC BỆNH, NGHI MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BUỘC PHẢI TIÊU HỦY T NGÀY 03/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có ln bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh; người tham gia công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 908/SNN-CNTY ngày 11 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có ln mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 03/6/2019, như sau:

1. Lợn con các loại (trọng lượng 12 kg/con): 44.800 đồng/kg ln hơi.

2. Lợn thịt các loại:

- Ln thịt giống ln lai, ln ngoại: 30.400 đồng/kg lợn hơi.

- Ln thịt giống lợn bản địa (lợn địa phương): 37.600 đồng/kg lợn hơi.

3. Ln nái, ln đực giống đang khai thác:

- Là giống lợn lai, ln ngoại: 45.600 đồng/kg lợn hơi.

- Là giống lợn bản địa (lợn địa phương): 56.400 đồng/kg lợn hơi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành và được áp dụng từ ngày 03/6/2019 cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết định mới cho thời gian tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. T
nh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
(bản ĐT)
- VP UBND tnh: Các PCVP (bản ĐT)
- Đài PT-TH; Báo Cao Bằng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL (K
h 224 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 792/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu792/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2019
Ngày hiệu lực11/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 792/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 792/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ khi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 792/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ khi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu792/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành11/06/2019
        Ngày hiệu lực11/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 792/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ khi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 792/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ khi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi Cao Bằng

            • 11/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực