Quyết định 7924/QĐ-UBND

Quyết định 7924/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7924/QĐ-UBND 2013 văn bản hết hiệu lực thi hành quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7924/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-TP ngày 05 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 09 văn bản của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, đơn vị quận và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy;
- Chủ tịch và các Phó CT, UBND quận;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT RÀ SOÁT NĂM 2013 DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

NĂM 2005

QUYẾT ĐỊNH

1

6016/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc ban hành bản quy định về ký thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đối với các Trưởng phòng, ban trong thực hiện cơ chế quản lý hành chính "Một cửa, một dấu" tại quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực do căn cứ Quyết định về phân công thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2004-2009

NĂM 2007

CHỈ THỊ

2

03/2007/CT-UBND

02/4/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực do căn cứ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND ngày 19/3/2007 của UBND Thành phố, Chỉ thị hết hiệu lực ngày 07/5/2008.

QUYẾT ĐỊNH

3

16/2007/QĐ-UBND

18/9/2007

Về việc ban hành Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực vì quy trình áp dụng cho mô hình thí điểm tổ hành chính công, hiện nay tổ này không còn hoạt động nữa.

NĂM 2008

QUYẾT ĐỊNH

4

01/2008/QĐ-UBND

11/01/2008

Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng quận Bình Thạnh và Thanh tra xây dựng phường tại quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực vì Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra XD, chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của TTCP về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng Quận, huyện và TTXD xã, phường, thị trấn TP Hà Nội và TPHCM.

5

02/2008/QĐ-UBND

11/01/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra xây dựng quận.

6

03/2008/QĐ-UBND

11/01/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra xây dựng phường.

7

07/2008/QĐ-UBND

04/3/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực do Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố về ban hành Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn TPHCM

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7924/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7924/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo01/10/2013
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7924/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7924/QĐ-UBND 2013 văn bản hết hiệu lực thi hành quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7924/QĐ-UBND 2013 văn bản hết hiệu lực thi hành quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7924/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo01/10/2013
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7924/QĐ-UBND 2013 văn bản hết hiệu lực thi hành quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7924/QĐ-UBND 2013 văn bản hết hiệu lực thi hành quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

            • 06/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực