Quyết định 793/QĐ-TTg

Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2016 về Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 793/QĐ-TTg Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 30 tháng 7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Điều 2. Bộ Công an - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ hằng năm chủ trì, phi hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

Điều 3. Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhân “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Điều 4. Kinh phí tổ chức Ngày toàn dân phòng, chống mua bán ngườihằng năm được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 793/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu793/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2016
Ngày hiệu lực10/05/2016
Ngày công báo20/05/2016
Số công báoTừ số 343 đến số 344
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 793/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 793/QĐ-TTg Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 793/QĐ-TTg Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu793/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/05/2016
        Ngày hiệu lực10/05/2016
        Ngày công báo20/05/2016
        Số công báoTừ số 343 đến số 344
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 793/QĐ-TTg Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 793/QĐ-TTg Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016

            • 10/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực