Quyết định 795/QĐ-UBND

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2016 về giao 4.000 m2 đất cho Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Trần Đề

Nội dung toàn văn Quyết định 795/QĐ-UBND giao 4000 m2 đất xây dựng trụ sở làm việc Tòa án huyện Trần Đề Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO 4.000 M2 ĐẤT CHO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN ĐỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 21/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/3/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Tòa án nhân dân tnh Sóc Trăng 4.000 m2 (bốn nghìn mét vuông) đất thuộc tha số 234, tờ bn đồ s 50, tọa lạc tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đ, tỉnh Sóc Trăng để đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trn Đ, với thời hạn sử dụng đất, hình thức giao đất và loại đất như sau:

1. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Hình thức giao đất: Không thu tiền sử dụng đất.

3. Loại đất: Đất xây dựng trụ sở cơ quan.

(Kèm theo sơ đồ vị trí thửa đất).

Điều 2.

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Trần Đ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức bàn giao đất cho Tòa án nhân dân tỉnh sử dụng theo quy định.

b) Hướng dẫn Tòa án nhân dân tnh lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chỉnh lý h sơ địa chính theo Điu 1 Quyết định này.

2. Tòa án nhân dân tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trn Đ và Tòa án nhân dân, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành k từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Phòng TN&MT huyện TĐ;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: HC, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Tha đất số 234, tờ bản đồ số 50, diện tích 4.000 m2, loại đất: TSC

Tọa lạc tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đ, tỉnh Sóc Trăng.

Can vẽ theo trích lục địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Trần Đề thực hiện ngày 4/01/2016

Ngày can vẽ: 21/3/2016

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 795/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu795/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 795/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 795/QĐ-UBND giao 4000 m2 đất xây dựng trụ sở làm việc Tòa án huyện Trần Đề Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 795/QĐ-UBND giao 4000 m2 đất xây dựng trụ sở làm việc Tòa án huyện Trần Đề Sóc Trăng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu795/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành31/03/2016
        Ngày hiệu lực31/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 795/QĐ-UBND giao 4000 m2 đất xây dựng trụ sở làm việc Tòa án huyện Trần Đề Sóc Trăng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 795/QĐ-UBND giao 4000 m2 đất xây dựng trụ sở làm việc Tòa án huyện Trần Đề Sóc Trăng 2016

            • 31/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực